ISSN 1810-309X

Февраль 2020 года №2\1

Загрузить номер одним файлом

Alexandru ARSENI, Svetlana BOUNEGRU
Natura juridică a cetăţeniei europene – concepţii doctrinaire

Vasile FOTESCU
Abordări teoretice privind raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale

Gheorghe COSTACHI, Daniela COZMA
Răspunderea penală a judecătorului în România Și Republica Moldova: particularități procedural

Vitalie JITARIUC
Unele particularități privind reținerea și audierea persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane

Petru RAILEAN
Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşti

Serghey BOSTAN
Trăsăturile specifice ale monarhiei contemporane

Михаил ЛАРКИН
Концептуальные основы методики расследования преступлений, совершаемых членами молодежных неформальных групп (объединений)

Пeтр МAЛAНЧУК
Новеллы законодательства о предотвращении и противодействии домашнего насилия

Оксана РУДЕНКО
Понятие «внедоговорные обязательства» в законодательстве европейского союза и судебной практике европейского суда справедливости

Емил НАСИРЛИ
Проблемы определения понятия охраны здоровья и безопасности труда и «охраны труда» как институт отрасли трудового права (сравнительный аспект)

Михаил ТЕРНУЩАК
Реализация публичного интереса в административно-процессуальных отношениях

Copyright © 1990-2021. Правовой журнал «Legea si Viata».

Яндекс.Метрика